Skip to main content

BORELIOZA – DIAGDNOSTYKA i TERAPIA

Borelioza to coraz częstsze zagrożenie możliwe do spotkania podczas spacerów leśnych lub pikników na trawie. Z tego artykułu dowiesz się jak możemy Tobie pomóc w przypadku zakażenia boreliozą.

Borelioza, bakteryjna choroba powodowana przez krętki Borrelia Burgdorferi, przenosi się na człowieka za sprawą ukąszenia zakażonego kleszcza. Z chorobą zwykle związanych jest wiele problemów, takich jak koinfekcje z innymi patogenami, zaburzenia gospodarki hormonalnej, rozregulowanie układu immunologicznego oraz inne. Skala występowania boreliozy przybiera obecnie niepokojące rozmiary i można już mówić o epidemii.

Połowa pacjentów nie pamięta lub nie kojarzy rumienia wędrującego ani ukąszenia kleszcza i ma problem z potwierdzeniem choroby powszechnie stosowanymi testami serologicznymi (ELISA/EIA Western Slot) w pierwszym podejściu diagnostycznym.

Nie można wykluczyć choroby, ze względu na brak rumienia lub ze względu na fakt, że pacjent nie pamięta ukąszenia, a wynik testu ELISA jest negatywny. Niestety dziś nagminnie spotyka się właśnie takie, błędne, podejście do diagnostyki boreliozy.

Duża grupa chorych ma z tego powodu problem z dostępem do właściwej, postawionej na czas diagnozy. Wielu pacjentów czeka miesiącami lub latami na rozpoznanie – choroby zakaźnej, która w tym czasie się rozwija, atakuje kolejne organy i staje się niezwykle trudna w leczeniu.

Z powodu pochopnego wykluczenia boreliozy duża grupa pacjentów trafia na fałszywe ścieżki diagnostyczne i błędne ścieżki leczenia, co nierzadko wiąże się z trwałymi następstwami dla zdrowia.

Nieskuteczne podejście do tej choroby kosztuje zdrowie indywidualnych pacjentów, ale również niesie ogromne straty dla budżetu państwa i społeczeństwa jako całości. Duża grupa chorych ma utrudniony dostęp do diagnozy, ponieważ nie spełnia kryterium pozytywnego wyniku testu ELISA. Ci chorzy często wpadają w fałszywe diagnozy (takie jak SM, SLA ch. Parkinsona, ch. Alzheimera itp.).

Duża grupa chorych wraca do poradni i na oddziały szpitalne w związku z nieskutecznym leczeniem boreliozy czy pojawiającymi się objawami lub nawrotem choroby. U pacjentów z boreliozy nie wykonuje się rutynowo diagnostyki koinfekcji – jak więc można twierdzić, że są one „rzadkie”? Praktyka, jak chodzi o lekarzy i laboratoria wykonujących rozszerzoną diagnostykę, pokazuje znacznie bardziej pesymistyczny obraz – większość pacjentów z boreliozą ma niestety koinfekcje innymi patogenami. Nieuwzględnienie tego faktu w leczeniu jest jedną z przyczyn niepowodzenia terapii w boreliozie.

Borelioza jest chorobą spowodowaną przez krętka z rodzaju Borrelia, przebiegającą często z całą gamą odkleszczowych chorób wspólistniejących (koinfekcji), utrudniających rozpoznanie. Nieodpowiednio leczone powodują bardzo poważne konsekwencje.

 • Bartonella – powoduje powiększenie węzłów chłonnych i przebiega z gorączką, wywołuje zapalenie wsierdzia i rozrostową chorobę naczyń
 • Babesia jej objawy są podobne do malarii ( poty nocne, gorączka, zmęczenie)
 • Anaplazma (Ehrlichia) współistnieje z kleszczowym zapaleniem mózgu
 • Chlamydia Pneumoniae – wywołuje atypowe zapalenie płuc
 • Jersinioza Enterocolitica – przebiega z biegunką i zapaleniem węzłów chłonnych krezkowych, wywołuje zapalenie stawów
 • Mykoplazma Pneumoniae – ostre zapalenie płuc
 • Bruceloza – gorączka, poty, silne bóle jąder, silne bóle głowy
 • Tularemia – gorączka, poty, silne bóle jąder, silne bóle głowy

JAKIE ZABIEGI?

 • Test na obecność BORELIOZY
 • Terapia przy użyciu BICOM
 • Kontynuacja w postaci terapii przypominających
 • Terapia z odblokowaniem geopatycznym, energetycznym, odtruwaniem narządów wewnętrznych oraz odblokowaniem meridianów.

OBJAWY:

 • Jeśli po ugryzieniu kleszcza wystąpił rumień, oznacza to, że kleszcz zaraził nas boreliozą. Niestety, tylko u nielicznych chorych on występuje. Jest to jedyny dowód na to, że doszło do zakażenia.
 • W pierwszym etapie choroby mogą pojawię się objawy grypopodobne.
 • W miarę postępowania choroby objawów jest coraz więcej.

Get the
Circle App!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor.
error: Content is protected !!